Skip to main content
 • Vanuit passie en bezieling afstemmen
 • Ontmoeten in Verbinding
 • Inzicht door ontwikkelkracht
 • Van uitzicht naar inzicht
 • Samen Vertragen
 • In ontwikkeling bij ontwikkelkracht
 • Samen Overdenken en doen

ONTWIKKELKRACHT IN ONDERWIJS EN OPVANG

ONTWIKKELKRACHT wil vanuit passie en bezieling een bijdrage leveren aan ontwikkeling van professionals werkzaam in onderwijs en/of opvang. Vanuit het kantoor in Molenschot bied ik advies, training en nascholing aan kinderopvangorganisaties, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.  

Over mij

EMILIE GROOT-KETELAARS

Ik geloof in ONTWIKKELKRACHT van personen, organisaties en netwerken en voel me uitgedaagd om samen met de betrokkenen nieuwe verbindingen te maken en/of de grenzen op te zoeken van dat wat mogelijk is om passende ontwikkelstappen te zetten.

Mijn passie voor ontwikkeling, leren en verbinding maken, ontstond als kleuter en werd mijn drijfveer.  Als startende leerkracht werkte ik tijdens mijn studie Onderwijskunde, en ook daarna, op diverse basisscholen in onderwijskansenwijken en kleinere gemeenten.  Ik werkte mee aan vernieuwende onderwijsconcepten en projecten.  Inmiddels ben ik ruim 20 jaar actief als onderwijsadviseur, netwerker en trainer.  Mijn passie voor ontwikkeling en leren van jonge kinderen tot en met volwassenen blijft een niet te stoppen drijfveer. Ik geniet van de energie die vrijkomt als kinderen, ouders en professionals met elkaar ontwikkelstappen zetten.

In mijn rol als adviseur, coach, gespreksleider of trainer lever ik graag een ondersteunende, inspirerende, analytische en verbindende rol tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling.

Via veelzijdige ontmoetingen met professionals uit onderwijs en opvang;  individueel, in teams of in netwerken, lever ik een bijdrage aan de vertaalslag van organisatie, lokaal en/of landelijk beleid naar de praktijk.  De dynamische praktijk waarin professionals dagelijks  afstemmen op ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en collega's, om een leven lang met en van elkaar te leren. 

Ik adviseer, ondersteun, inspireer professionals, directies, bestuurders, beleidsmedewerkers en netwerken in onderwijs en opvang.

Wat kan ik voor jou betekenen?

 • "Emilie, wat heb jij de afgelopen 5 jaar veel mogen en kunnen ont-wikkelen, verbinden en een geweldige bijdrage geleverd aan mensen in hun KRACHT zetten. Superblij met jou!"
 • "Emilie, Jouw enthousiasme en bevlogenheid werken aanstekelijk, bedankt voor weer een inspirerende netwerkbijeenkomst!"
 • "Emilie, jij legt nieuwe verbindingen en geeft woorden aan onze ervaringen, fijn dat je kritisch met ons meedenkt en advies geeft."
 • "Emilie, bedankt voor jouw ONTWIKKELKRACHT en fantastisch inspirerende werkomgeving!"

ADVIES & SCHOLING

ONTWIKKELKRACHT in Onderwijs en Opvang ondersteunt en adviseert professionals en beleidsmakers  bij de vertaalslag van landelijk en gemeentelijk onderwijskansenbeleid. Ik fungeer graag als sparringpartner gericht op het vergroten van kwaliteitszorg en kansengelijkheid.  Ik geloof in de kracht van samenwerking tussen partners in onderwijs, opvang, zorg en welzijn. Met mijn advies en scholingtrajecten wil ik voeding geven aan persoonlijke ontwikkeling en de kracht van verbinding. 

MAATWERK

Een leven lang leren en samen werken aan kwaliteitszorg vraagt om afstemming tussen visie- en organisatieontwikkeling, beleidsplannen en persoonlijke ontwikkeling. Afstemming vraagt ruimte voor ├ęcht contact. Dat betekent dat elk traject een maatwerktraject is waarbij vaak gewerkt wordt met een klankbordgroep of stuurgroep. Als gecertificeerd trainer van diverse programma's en aanpakken zoek ik naar optimale afstemming met de beginsituatie en persoonlijke leerdoelen  van de deelnemers.

GO with FLOW

Wie met hart en ziel werkt in onderwijs en/of opvang heeft de afgelopen jaren gevoeld hoe de werkdruk toenam. Hoge eisen, nadruk op meetbare opbrengsten, en cognitieve doelen. ONTWIKKELKRACHT ontwikkelde samen met CHICOcoaching een professionaliseringstraject gericht op het vergroten van veerkracht. Onder de naam GO with FLOW ontwikkelden wij inspiratieworkshops en trajecten waarin professionals de mogelijkheden verkennen hun hoofd wat vaker uit te zetten en te luisteren naar de signalen van het lichaam en innerlijke stem.  

VERGADEREN MET UITZICHT?
Kom ontmoeten bij ontwikkelkracht!

Wil jij  tijd en ruimte maken om te investeren in nieuwe plannen, teambuilding of persoonlijke ontwikkeling? Je bent van harte welkom samen met je collega's, netwerkpartners, werkgroep of managementteam. Neem voor vragen over kosten en mogelijkheden vrijblijvend contact op. Ik ontvang je graag als gastvrouw, gespreksleider, adviseur, scholingspartner en/of klankbord! 

Ik nodig jullie graag uit om samen te vertragen, nieuwe ontwikkelstappen te zetten en FLOW te ervaren!